Haber Detayı
14 Ocak 2021 - Perşembe 20:56
 
Can Dündarʹa ˮMİT TIRʹlarıˮ davasında verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Adalet Haberi
Can Dündarʹa ˮMİT TIRʹlarıˮ davasında verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Can Dündarʹa ˮMİT TIRʹlarıˮ davasında ˮcasuslukˮ ve ˮterör örgütüne yardım etmekˮ suçlamasıyla verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündarʹa ˮMİT TIRʹlarıˮ davasında ˮcasuslukˮ ve ˮterör örgütüne yardım etmekˮ suçlamasıyla verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Cezaya dayanak olarak gösterilen ˮdelillerˮ arasında sanıkların tutuklanması, Can Dündarʹın ˮTutuklandıkˮ kitabı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanʹın davaya müdahil olması da yer aldı.

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 25 Ocak 2016 tarihli iddianamenin özeti yer aldı. Kararda, yargılama sonunda verilen kararın, Can Dündar yönünden ayırma hükmüyle birlikte temyiz için Yargıtay 16. Ceza Dairesiʹne gönderildiği, dairenin 8 Mart 2018 tarihli kısmi onama ve bozma kararlarıyla dosyanın yeniden mahkemeye geldiği hatırlatıldı.Gerekçede, yargılama sonunda Yargıtay ilamına uyulmasına ve Erdem Gül hakkında davanın bu dosyadan ayrılmasına karar verildiği belirtildi. Gerekçede ayrıca Can Dündar hakkında, ˮsilahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmeˮ suçundan açılan davanın, bu dosyayla birleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 6 Ocak 2018 tarihli bir iddianamenin de kabul edilerek aynı dava dosyasıyla birleştirildiği aktarılan kararda, Can Dündarʹın savcılıktaki 26 Kasım 2015 tarihli, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğindeki 26 Kasım 2015 tarihli ve yargılama yapan mahkemedeki 1 Nisan 2016 tarihli savunmalarına yer verildi.

 

Yurt dışında olan Can Dündarʹın bozma ilamına karşı beyanlarının alınmadığı belirtilen gerekçeli kararda, son savcılık mütalaası özetlendi. Gerekçeli kararda gösterilen deliller şunlar:Gerekçeli kararda, hapis cezasına dayanak olarak gösterilen ˮdelillerˮ, şöyle sıralandı:Tanık beyanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ile MİT Müsteşarlığının müdahillikleri Olayın kamuoyuna duyurulması Mahkemece verilen erişim ve yayın yasağı Soruşturmada sanıkların tutuklanmaları Gazete nüshaları Anayasa Mahkemesinin sanıklar tarafından yapılan bireysel başvuruya dair kararının ˮkişi özgürlüğü ve güvenliğiˮ hakkı yönünden incelenmesi MİTʹin 6 Şubat ve 27 Mart 2014 tarihli yazılarıTelefonların baz incelemeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 12 Ocak 2016 tarihli yazısı Dosyaların birleştirilmesi Can Dündarʹın ev satışıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Mart 2016 tarihli yazısıCan Dündarʹın ˮTutuklandıkˮ isimli kitabıYargıtay 16. Ceza Dairesinin 8 Mart 2018 tarihli kararıSuriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini şikayet eden ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığından temin edilen, Türkiyeʹnin BMʹye şikayet edilerek savaş suçlusu olarak gösterilmeye çalışıldığı özdeş mektup.ˮBirçok yargı mensubu ve kolluk görevlisinin tutuklu olduğunu biliyordu

 

ˮGEREKÇE: ˮBİRÇOK YARGI MENSUBU VE KOLLUK GÖREVLİSİNİN TUTUKLU OLDUĞUNU BİLİYORDUˮ

Gerekçeli kararda ayrıca Can Dündarʹın MİT tırlarının durdurulması sebebiyle birçok yargı mensubu ve kolluk görevlisinin tutuklu olduğunu bilmesi ve buna rağmen haberin yayınlanması da cezaya gerekçe olarak gösterildi.Buna ilişkin kararda şu ifadeler yer aldı:ˮSanığın gazetecilik mesleğini ifa etmesi, olay üzerinden geçen süre, siyasilerin ve kamu görevlilerinin olayın hemen ardından devlet sırrıyla ilgili yaptıkları açıklamalar, Anayasa Mahkemesine sunduğu bireysel başvuru dilekçesinde, ʹeyleminin yargısal makamlarca yürütülmekte olan soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirileceğiniʹ ifade etmesi, yaptığı suç teşkil eden yayın ile kendi savunmaları hep birlikte dikkate alındığında, sanığın eylemini gerçekleştirmeden önce tüm gelişmelerden haberdar olup, tırların durdurulması sebebiyle suç işlendiği iddiasıyla birçok yargı mensubu ve kolluk görevlisinin tutuklu olduğunu bildiği anlaşılmaktadır.ˮ

 

ˮTUTUKLANDIKˮ KİTABINDA YER VERDİĞİ BEYAN, CEZAYA GEREKÇE GÖSTERİLDİˮ

Tutuklandıkˮ kitabında verdiği beyan gerekçe olarak gösterildiGerekçeli kararda, Can Dündarʹın AYMʹnin hak ihlali kararı üzerine tahliye edildikten sonra yayımladığı ˮTutuklandıkˮ kitabında yer alan, Akın Atalayʹın ˮBunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler. Tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar, devletin sırrını ifşa ağır ceza gerektiren suçtur. Tutuklama kaçınılmazˮ ifadeleri de cezaya dayanak yapıldı.Gerekçeli kararda buna dair ˮSanığın en azından bu hususlarda hukukçu bir kişi tarafından ağır cezalık bir suç işleyeceği ve tutuklanabileceği hususunda önceden uyarıldığı bizzat kendi kaleme aldığı kitap içeriğinden de sabittirˮ ifadeleri kullanıldı.ˮGazetecilik anlayışıyla bağdaşmazˮ denildiCan Dündarʹın Cumhuriyetʹte yayımlanan haberlerin, Aydınlık Gazetesinin 21 Ocak 2014 tarihli nüshasındakinden farklı ve haber değeri olan birçok yeni görüntü ve bilgiyi içerdiğini beyan ettiği gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:ˮSanığın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve aleniyet kazanmamış bilgi, belge ve görüntüleri ilk kez genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayınladığı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki, daha önce açıklanıp haberleştirilen ve güncelliğini kaybeden bir konunun yeniden aynı içerik ve biçimde bir gazetede manşet haberi yapılması güncel gazetecilik anlayışıyla bağdaşmayacağı gibi, bu husus hayatın olağan akışına da aykırıdır.ˮGerekçeli kararda ayrıca Suriyeʹdeki örgütler sebebiyle Türkiyeʹye yönelik risklerin ve ˮmülteci sorunu karşısında milli güvenlik açısından hassasiyet ve sakıncalarınˮ devam ettiği savunuldu.ˮDevlet sırrıˮGerekçeli kararda, MİT tırlarından ele geçen malzemelere ilişkin bilgi ve belgelerin ˮdevlet sırrıˮ olduğuna delil olarak MİTʹin yazıları gösterildi.Kararda, ˮMİT Müsteşarlığının bir istihbarat teşkilatı olması, kendi faaliyet alanıyla ilgili ve ayrıntılı bilgi sahibi olduğu hususlardaki bilgi ve belgelerin devlet sırrı olduğu yönündeki yazı ve değerlendirmeleri, olayın oluş şekli, meydana gelen gelişmeler ile dosya kapsamındaki sair deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, suça konu bilgi ve belgelerin devlet sırı niteliğinde olduğunun kabulü gerekirˮ denildi.Gerekçeli kararda ayrıca haberden sonra Suriyeʹnin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini şikayet eden özdeş mektup sunulması da yer aldı.Kararda, ˮAnılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekeceğinden sanığın üzerine atılı bulunan Türk Ceza Kanunuʹnun (TCK) 328/1 maddesinde düzenlenen suçu (gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek) işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuşturˮ ifadesi yer aldı.Cezanın alt sınırdan uzaklaşma gerekçeleriKararda, Can Dündarʹa verilen cezada alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi olarak ˮSuçun işleniş şekli, sanığın her iki suç tarihinde gazetenin genel yayın yönetmeni olması, gazetedeki konumu gereği diğer sanık Erdem Gülʹün yaptığı haberinin yayınlanmasından habersiz olamayacağı, buna göre suç kastının ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, milli güvenlik yönünden ortaya çıkan tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezanın alt sınırından uzaklaşılarak ceza tayini cihetine gidilmiştirˮ denildi.Can Dündarʹın açıklaması da gerekçeli kararda yer aldı Can Dündarʹın ˮÖzgürüzˮde ˮCan Dündar Özgürüz canlı yayınında ʹMİT tırlarıʹ savunmasını yaptıˮ denilerek paylaşılan açıklaması da gerekçeli kararda yer aldı.Video için ˮFETÖʹnün çıkarlarına uygun olduğuˮ yorumu yapılan gerekçeli kararda, videonun Emre Uslu, Tuncay Opçin gibi gibi isimler tarafından paylaşılması Dündarʹın ˮörgüte hizmet ettiğineˮ delil olarak gösterildi. Buna ilişkin kararda yer alan ifadeler şöyle:ˮSuça konu paylaşım içeren haber ve videosunun eş zamanlı olarak FETÖ mensupları tarafından sosyal medyada yayılmaya başlanıldığı, örgütün üst düzey yönetiminde bulunan Emre Uslu, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan gibi kişilerce bu videonun ve haberin retweet yoluyla yayılmaya çalışıldığı, bu kişilerce sanık tarafından yapılan haber ve videonun doğruluğu konusunda bu örgüt mensuplarınca paylaşımlar yapıldığı, haber ve videonun oldukça farklı çevrelere ulaştırılmaya çalışıldığı, özellikle sanığın suça konu haberlerinden sonra örgüt tarafından evvelden beri istendiği şekilde bu haber ve paylaşımların farklı dillere çevrilerek uluslararası arenaya taşındığı, söz konusu haberlerle ve paylaşımlarda siyasi iktidarı gerek iç kamuoyunda gerekse uluslararası alanda ʹteröre destek veren bir ülkeʹ konumuna düşürmek amacı konusunda sanığın örgüte hizmet ettiği, adeta örgütün evvelden beri istediği amacı sanığın gönüllü olarak gerçekleştirdiği, böylelikle sanığın asıl amaç ve kastının örgütün amaç ve kastıyla örtüştüğü, sanığın söz konusu videosu ve haberleriyle en başından beri ʹFETÖʹye bilerek ve isteyerek yardım etmeʹ suçu kastını taşıdığı anlaşılmakla mahkememizce sanığın bu suçu işlediğine de kanaat gelmiştir.ˮˮZincirleme suç hükmü uygulanmadıˮGerekçeli kararda Can Dündarʹın, Erdem Gülʹün eylemine iştirak ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle TCKʹnın 43. maddesinin (zincirleme suç) hükmünün uygulanmadığı aktarıldı.Kararda, ˮSuça konu görüntü ve haberlerin yayınlandığı suç tarihleri olan 29 Mayıs 2015 ve 12 Haziran 2015 tarihleri arasında geçen kısa zaman dilimi dikkate alınarak müsnet suçun değişik zamanlarda işlendiğinden bahsedilemeyeceği açık olduğundan zincirleme suç hükümleri uygulanmamıştırˮ denildi.Ne olmuştu? İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2020ʹdeki duruşmada, Can Dündarʹa ˮgizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmekˮ suçundan 18 yıl 9 ay ve ˮörgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekˮ suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. 

 

 

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Can, Dündarʹa, ˮMİT, TIRʹlarıˮ, davasında, verilen, hapis, cezasının, gerekçesi, açıklandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı UA-45601042-1