Haber Detayı
05 Mayıs 2020 - Salı 19:00
 
Ahit Sandığı ve 10 Emir
- Haberi
Ahit Sandığı ve 10 Emir

Ahit Sandığı'nı anlatmadan önce Firavunla Hz Musa arasında geçen olaya değinmeden geçmeyelim. Firavunlar devrinde İsrail oğulları Mısır'dadır. Piramitlerin inşaatında çok ağır şartlarda çalıştırılmaktadırlar. Çeşitli işkencelere uğramakta, acı ve ıstırap çekmektedirler.

 

Dönemin firavunu bir rüya görür. Kudüs'ten bir ateş çıkmış, bütün Mısır halkını yakmış, fakat İsrail oğullarını yakmamıştır. Firavun dehşet içinde uyanır ve rüya tabircilerini çağırır. Rüyanın yorumu hiç de iç açıcı değildir. Tabirciler şöyle derler:

 

"Bugünlerde İsrail oğulları içinde bir çocuk doğacak ve senin saltanatına son verecek."

 

Firavun zaten zalim bir insandır. Derhal buyruk verir: "İsrail oğulları içinde bu yıllarda doğacak olan bütün erkek çocuklar öldürülsün!"

 

Hunharca öldürülür çocuklar. İşte Musa da o yıllarda doğar. Zavallı anne, çocuğu öldürülmesin diye onu bir sandığa koyar ve Nil Nehri'ne bırakır. Akıntı çocuğu Firavun'un sarayına götürür. Firavun'un karısı Asiye sandığı görür ve aldırır. Çocuğu evlat edinir.

 

Hikâyeyi uzatmaya gerek yok. Musa, Firavun'un sarayında büyür. Mısır'dan çıkar. Tur Dağı'nda kendisine peygamberlik tebliğ olur. Mısır'a döner. Dinini yaymaya başlar. Firavun ve adamları asla imana gelmezler. Mısır'ın başına bir sürü felaket yağar. Kuraklık, çekirge istilası, kurbağa istilası vb...

 

Sonunda Firavun, Musa'nın kavmini alıp Mısır'dan çıkmasına izin verir. Verir ama sonra da ordusuyla peşine düşer. Hz. Musa'nın mucizeli bastonuyla Nil Nehri yarılır. İsrail oğulları geçer. Onları kovalayan Firavun ve adamları, nehrin birden kapanmasıyla helak olup giderler..

 

Olay, Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde de vardır. Tefsirlerde ve kısas-ı enbiya kitaplarında birçok değişkeleri (varyantları) de bulunur. Ama kıssanın özü budur.  

 

Ahit Sandığı ve 10 emir

Ahit Sandığı (İbranice' de aron haberi)  Tevrat'ta detaylı olarak tarif edilen, On Emir Tabletlerinin saklanması için yapılmış sandıktır.

 

Zamanında Kudüs'teki Süleyman Mabedi içerisinde saklandığına ve içinde On Emir Tabletleri ile çeşitli dini objelerin bulunduğuna inanılır.

 

Tanrı Yehova'nın tarifi ile, Musa peygamber tarafından akasya ağacından yapıldığına inanılmaktadır. Eski Ahit, Tanrı'nın kendisine yapılan portatif tapınağa yerleştirilen sandık üzerinde tecelli ettiğine sıkça değinmektedir. Ehil olmayan biri tarafından sandığa dokunulduğunda helak olduğu rivayet edilmekle birlikte Davut, Kudüs'ü İsrail Krallığı'nın başkenti yaptığında, sandığı Kudüs'e getirtmiştir.

 

Sandığın şu anda nerede olduğu bilinmese de varlığına inananlar çoktur ve sandığın kayboluşuna dair birçok fikir ortaya atılmıştır. Bugün sandığın nerede olduğuna dair de pek çok iddia vardır ve çeşitli kimseler hâlâ sandık aramaktadırlar. Son olarak yapılan iddia sandığın Musa peygamberin Firavun'un ordularından kaçmak istediği tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmadığı denizden geçerken orda bırakıldığıdır.

 

Bir başka düşünceye göre ise İsa çarmıha gerildiğinde akan kanı havarilerinden biri bir tasa koyar ve daha sonra o tası da Ahit Sandığı'na koyarak gizli bir yere gömer.

 

Kur'an-ı Kerim'de Bakara 248 inci ayeti kerime de bu sandıktan "tabut" diye bahseder ve tabutun içinde ise "sekine" ve Musa ile Harun hanedanlığından kalıntılar olduğuna işaret eder.

 

Kutsal ahit sandığı dört büyük din yolunda dinlere eşlik etmiş ve her dinin devrik düşüncelerinin oluşturduğu olumsuz etkileşime maruz kaldığından ramunlar (rahmanlar) tarafından gerçek hak sahibine iade edilmek üzere saklanmıştır.

 

On Emir

Dini inanışa göre, Musa'ya Sina Dağı'nda Tanrı tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiği söylenen bir dizi dini ve ahlaki öğretiler bütünüdür. Emirler, Eski Ahit'in Çıkış (Eksodos) kitabının 20. babında yer almaktadırlar:

 

  1. Karşımda başka ilahların olmayacak.
  2. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.
  3. Yehova'nın, Rab'in ismini boş yere ağza almayacaksın.
  4. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab'e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.
  5. Babana ve anana hürmet edeceksin.
  6. Öldürmeyeceksin.
  7. Zina etmeyeceksin.
  8. Çalmayacaksın.
  9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
  10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Ahit, Sandığı, ve, 10, Emir, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı UA-45601042-1